VIP is een professionele investeringsclub met een onderscheidende aanpak. Daar waar anderen op snelle winst (en ‘exit’) uit zijn, willen wij graag in de loop van de tijd onze meerwaarde op verschillende expertiseterreinen leveren zoals: Strategie, Financiën, Commercie, Management en Organisatie(/mens)ontwikkeling. Dit werkt, uiteindelijk, voor alle betrokken partijen waarde verhogend.
Daarbij gaan wij uit van een oplossingsgerichte aanpak, ‘waar is wat werkt en houdbare cash flows genereert’. We bouwen voort op bestaande kerncompetenties van de partner (en ontwikkelen zo nodig aanpalende) en hun ‘capital base’. We leggen de lat hoog (‘stretch value’) en werken op basis van gedeelde visie, co-creatie en drive met de partner.
VIP verschaft naast de inzet van expertise, kennis en kunde desgewenst het benodigde kapitaal, al dan niet in samenwerking met andere investeerders in ons netwerk.
VIP bestaat stuk voor stuk uit ervaren professionals die hun sporen hebben verdiend op het terrein van management (van snelgroeiende en beursgenoteerde ondernemingen), ondernemerschap en advies.

We werken op dit moment hard aan de ontwikkeling van deze site.
Heeft u ondanks de beperkte informatie vragen neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Nieuwe Gracht 72-01
2011 NJ Haarlem

E info@VIPnl.eu
I
www.VIPnl.eu